Belgische arbeidswet soepeler voor flexwerk

In Berichten by robert

Wereldwijd zijn er maar elf landen waar de arbeidswetgeving voor flexwerk, tijdelijke contracten, uitzendwerk en freelance opdrachten, soepeler is dan in België, maar de hoge loonkosten doen dat ‘voordeel’ weer teniet.

“Klimaat flexwerk”
België is een van de tachtig industrie- en groeilanden die voorkomen in een rapport over de Index Flexibele Arbeid, opgesteld door het uitzendbedrijf Manpower. Die index meet ‘het klimaat om flexibele werknemers aan te werven’. Daarbij wordt vooral gekeken naar de beschikbaarheid van geschoolde arbeidskrachten, de kostprijs van tijdelijke werknemers, de soepelheid van de arbeidswetgeving en de productiviteit van de flexwerkers. Uit een vergelijking van data en wetgeving blijken Hongkong, de Verenigde Staten en China wereldwijd de meest aantrekkelijke landen te zijn voor flexibele arbeid. Bij de allerslechtste scores behoren Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg. België staat pas op plaats 57 op de wereldranglijst. Dat is zelfs vier plaatsen lager dan bij de vorige editie van het onderzoek, in 2013. Tegenover een behoorlijke arbeidsproductiviteit, 25ste plaats, doet België het erg slecht inzake loonkosten, bijna geen enkel land is duurder. Maar ook het aantal en de snelle beschikbaarheid van geschoolde arbeidskrachten voor flexibele arbeidscontracten, 50ste plaat, valt tegen. Manpower raamt het contingent geschoolde flexwerkers in België op 192.000. Niet zo veel, 3,8 procent, op een totale beroepsbevolking van 4,9 miljoen. In Nederland gaat het om 4,9 procent.

Buurlanden
Het meest opmerkelijke resultaat is de twaalfde plaats voor België als het gaat over de soepelheid van de arbeidswetgeving. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de duurtijd van de opzegperiode en de hoogte van de ontslagkosten, maar ook naar de mogelijkheid om meerdere contracten van bepaalde duur af te sluiten. In België staat er bijvoorbeeld ook geen limiet op de looptijd van een contract van bepaalde duur. In Duitsland is er een limiet van 24 maanden, in Frankrijk zelfs van 18 maanden. Een vergelijking met onze buurlanden toont aan dat alleen in het Verenigd Koninkrijk de arbeidswetten voordeliger zijn voor flexwerk dan in België. Anders dan vaak wordt gedacht, zijn de Belgische regels soepeler dan in Nederland. In Duitsland en Frankrijk is de arbeidswetgeving zelfs een heel pak strenger en rigider voor tijdelijke arbeidscontracten. Van alle buurlanden scoort het Verenigd Koninkrijk op alle onderdelen als hoogste. Het VK is het enige Europese land in de mondiale top tien.

Bron: De Standaard

hits=539=