Woonbonus

In Archiefby robert

In tegenstelling tot Vlaanderen, gooit Brussel zijn nieuwe belastingbevoegdheid in de strijd om nieuwe inwoners naar de hoofdstad te lokken. Brussel kampt immers met het gekende probleem dat heel wat Vlamingen en Walen er werken, maar niet wonen, zodat ze hun belastingen in Vlaanderen, respectievelijk Wallonië betalen. Via een fiscale stimulans probeert Brussel een ommekeer in deze tendens te brengen.

Concreet beslist het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de federale woonbonus, zoals hij nu bestaat, nog minstens twee jaar te behouden. Tijdens de globale fiscale hervormingen in 2017 zal de woonbonus opnieuw geëvalueerd worden. Gezien Brussel, vergeleken met Vlaanderen, minder inwoners telt die ook eigenaar zijn van het huis waarin ze wonen, weegt de bestaande aftrek minder zwaar op de Brusselse begroting dan dat ze dat op de Vlaamse begroting doet. Of deze fiscale stimuli een volksverhuizing van Vlaanderen naar Brussel zal teweegbrengen, valt nog af te wachten.

hits=41= / id=3674=