Nederland stuurt duizenden Belgen “illegaal” oude boete

In Berichten by robert

Veel inwoners van België kunnen dezer dagen vervelende post uit Nederland verwachten. De Noorderburen sturen tienduizenden oude parkeerboetes alsnog op. Sommige overtredingen dateren van járen terug.

De Telegraaf meldt:
Door problemen met de privacywetgeving lag de uitwisseling van kentekengegevens tussen Nederland en België sinds augustus 2012 stil. Maar Belgen die dachten in de tussentijd weg te komen met een verkeersovertreding in Nederland, komen bedrogen uit. Een nieuw bilateraal verdrag dat in 2013 al werd gesloten, is nu eindelijk in werking getreden. Dat betekent dat het Nederlandse justitieel incassobureau de komende tijd flink kan cashen. Dat sommige overtredingen al een paar jaar oud zijn maakt niet; Nederland hanteert een verjaringstermijn van vijf jaar. Andersom geldt het verdrag trouwens ook. Nederlandse automobilisten die in België over de schreef zijn gegaan, kunnen alsnog een parkeerboete verwachten.

Het Algemeen Dagblad meldt:
Het opsturen van parkeerboetes naar Belgische automobilisten die de afgelopen twee jaar in Nederland in de fout gingen, is illegaal. Dat zegt de Belgische Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV). ‘Het verdrag dat toestemming geeft voor die uitwisseling van privacygegevens is helemaal nog niet bekrachtigd.’
Zonder die bekrachtiging is de gegevensuitwisseling zonder rechtsgrond en komt de rechtszekerheid in het gedrang, zegt de DIV. ‘Wij gaan uitzoeken hoeveel boetes illegaal zijn opgestuurd naar België en zullen onze collega’s daarna herinneren aan de afspraken zoals ze op dit moment gelden,’ reageert woordvoerder Thomas de Spiegelaere.

Belgisch óf Nederlands ‘lek’
Volgens hem zijn er twee mogelijkheden waardoor de privacygegevens van tienduizenden Belgische foutparkeerders dan toch in Nederland terechtkwamen. ‘Aan Belgische kant staat een informatiekanaal open dat niet open mag staan of Nederland maakt illegaal gebruik van een mogelijkheid tot gegevensuitwisseling,’ bevestigt hij na berichtgeving door de Vlaanse krant Het Nieuwsblad.

Volgens de thans geldende afspraken vindt er sinds augustus 2012 geen gegevensuitwisseling van foutparkeerders meer plaats tussen België en Nederland omdat dit in strijd is met de privacywetgeving. ‘Beide landen sloten een verdrag dat dit probleem oplost. Nederland bekrachtigde dat bilaterale akkoord wél al maar België nog niet,’ weet de DIV-zegsman.

Regering
Dat laatste houdt verband met de huidige politieke situatie bij onze zuiderburen. De federale regering bood er eind mei haar ontslag aan en behandelt sindsdien alleen dringende en de belangrijkste lopende zaken. De bekrachtiging van verdragen valt daar niet onder. de DIV spreekt van een ‘tijdelijk probleem’ maar de ervaring leert dat een regeringsformatie lag kan duren in België. De vorige, in 2010/2011 duurde maar liefst 541 dagen.

De DIV kan nog niets zeggen over eventuele consequenties van de illegale gegevensuitwisseling van foutparkeerders, iets waarmee Belgische parkeerbedrijven nu ook zijn begonnen naar aanleiding van de bonnenzee uit Nederland.

Aanvechten
‘De boetes zullen terecht zijn uitgeschreven door Nederlandse parkeerwachters en gemeenten maar de illegale gegevensuitwisseling geeft de overtreders iets om aan te vechten voor de politierechter. Ik heb geen idee hoe die over zoiets oordeelt,’ zegt De Spiegelaere.

hits=1008=