Vlamingen willen ook in buitenland voor deelstaten kunnen kiezen en liefst online

In Berichten by robert

Bij de federale verkiezingen op 25 mei heeft mogelijk een recordaantal van 130.000 Belgen een stem in het buitenland uitgebracht. Stemmen voor de deelstaatverkiezingen is nog niet mogelijk door een blokkering aan Franstalige zijde. 130.000 van de 380.000 Belgen van wie bekend is dat ze in het buitenland wonen, hebben in februari gemeld dat ze hun stem wilden uitbrengen bij de verkiezingen op 25 mei: één op de drie, het hoogste cijfer ooit. In 2007 waren het er maar 120.000. In 2010 maar 42.000.

De stijging heeft te maken met gewijzigde regels. Vroeger moest wie in het buitenland woont, zich elke keer opnieuw inschrijven. Nu niet meer. Eens ingeschreven, altijd ingeschreven. Vroeger konden ze kiezen waar ze zich inschreven. Nu worden ze automatisch ingeschreven in de kieskring waar ze het laatst woonden.

Maar de Belgen in het buitenland blijken maar half stemrecht te krijgen. Ze mogen alleen stemmen voor de federale verkiezingen, niet voor die voor de deelstaten. Zo staat het in de wet, die alleen het federaal stemrecht heeft geregeld.

Alle Vlaamse partijen vinden dat ze ook aan de deelstaatverkiezingen moeten kunnen deelnemen. Het verzet zou zich situeren aan Franstalige kant. De MR is altijd voorstander geweest van stemrecht voor de Belgen in het buitenland. Die partij denkt dat het overwegend Franstaligen zijn, en dat die overwegend voor haar stemmen. Bij de PS is het enthousiasme veel minder groot. Die partij vreest zetels te verliezen door het stemrecht uit te breiden naar de deelstaatparlementen.

www.standaard.be

 

Belgen in buitenland smeken om online stemsysteem

De vzw Vlamingen in de Wereld ontving naar eigen zeggen een regen van klachten over het verloop van de jongste verkiezingen voor de Belgen die in het buitenland verblijven. Uit een poll die de vereniging uitvoerde, blijkt een grote vraag naar een online stemsysteem. Belgen die in het buitenland verblijven, kunnen ervoor kiezen om op de ambassade te gaan stemmen of per brief hun stem uit te brengen. Het was al bekend dat sommige brieven erg nipt in het buitenland zijn gearriveerd. Dat gebeurde vaak in de week voor de verkiezingen, terwijl er nog minstens enkele dagen nodig zijn om het document vanop een ander continent terug te sturen. De vzw kreeg zelfs enkele berichten van Vlamingen die exprespost hebben gebruikt om de stembrief toch nog op tijd in België te krijgen.

“De Belgen in het buitenland zijn boos omdat ze hun democratisch recht gekortwiekt zien”, stelt Vlamingen in de Wereld. Uit een poll op de website van de stichting blijkt dat 79 procent zich belemmerd voelde bij het uitoefenen van zijn stemrecht. Liefst 97 procent is vragende partij voor elektronisch stemmen tijdens de volgende verkiezingen. Wereldwijd stemmen per brief is een achterhaalde techniek, concludeert de vzw, die het probleem zal aankaarten bij de overheid.

www.hln.be

hits=731=