Tijdelijk Thuisland, Belgische kunstenaars in Domburg 1914-1918

In Berichten by robert

Op zaterdag 5 juli 2014 opende de heer Frank Geerkens, ambassadeur van België in Nederland deze tentoonstelling. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleven de kunstenaars Emmanuel Viérin, Jozef Posenaer, Jean Gouweloos en Frans Willems met hun families in Domburg. De Zomertentoonstelling 2014 is aan hun in die periode ontstane werk en hun leven in Domburg gewijd.

De kunstenaarskolonie Domburg
Domburg maakte aan het einde van de negentiende eeuw naam als een eenvoudig internationaal kuuroord, met als grote trekpleister de arts en fysiotherapeut Johan Georg Mezger (1838-1909). Na Mezgers dood en de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) veranderde het stadje langzaam aan in een familiebadplaats voor de middenklasse. Lang bleef zijn geschiedenis verborgen, maar vanaf de jaren tachtig van de twintigste eeuw is Domburg als kunstenaarskolonie oude stijl te boek gesteld.

Kunstenaars hebben van oudsher over Walcheren rondgezworven, aangetrokken door de ongerepte schoonheid van de omgeving, de bijzondere lichtval langs de kust en de weerschijn ervan over het door water omarmde land. Met enkele Belgische schilders als Emile Claus, Euphrosine Beernaert en Camille Van Camp omstreeks 1870 als voorlopers, ontstond de kunstenaarskolonie Domburg rond 1900, beleefde zij haar grootste bloei tijdens de bekende Domburgsche Tentoonstellingen (1911-1921) en duurde zij voort tot eind van de jaren twintig. De kunstenaarskolonie Domburg kwam symbolisch tot een einde toen ‘de kunstzaal’ ten gevolge van hevige stormen in de winter van 1921 op 1922 instortte. het mtvp museum

Een replica van het oude gebouwtje staat enigszins verborgen als een oase van rust in het centrum van de badplaats en huisvest sinds 1994 het Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg. Het museum organiseert twee keer per jaar succesvolle exposities rond de deelnemers aan de oude tentoonstellingen, rond hedendaagse kunstenaars die een band met Zeeland hebben en bovendien – in het kader van de contacten tussen Europese kunstenaarskolonies onderling – rond andere spraakmakende kolonies uit eind negentiende en begin twintigste eeuw.

Tijdelijk thuisland
Na de Duitse inval in België van begin augustus 1914 en de daaropvolgende brute opmars van het Duitse leger door het land waren in de periode augustus – oktober 1914 meer dan een miljoen Belgen naar Nederland gevlucht. In het bijzonder het bombardement van Antwerpen had voor vluchtelingen naar Zeeland gezorgd. Tot de naar Walcheren uitgeweken families behoorden die van de kunstenaars Emmanuel Viérin (1869-1954), Jozef Posenaer (1876-1935) en Frans Willems (1874-1945) uit de omstreken van Antwerpen. Later kwam Jean Gouweloos (1868-1943) uit Brussel er – via Amsterdam en Volendam – bij. Zij vonden korte of langere tijd hun toevlucht in Domburg en omgeving en namen onder meer deel aan de Domburgsche Tentoonstellingen. Aan hun werk en leven op Walcheren 1914 – 1918 is de Zomer- tentoonstelling 2014 gewijd. U ziet voorbeelden van de vaak zonnige en harmonieuze landschapsschilderijen van Viérin, de dikwijls vredige, licht melancholieke werken van Posenaer, de verfijnde portretten en kleurrijke landschappen en marines van Gouweloos en de nu eens illustratief-rake, dan weer mijmeringvolle aquarellen van Willems. Ook is er aandacht voor hun gezinnen en voor de echtgenote van Frans Willems, de bekende Belgische schrijfster Marie Gevers (1883-1975).

www.deweekkrant.nl

hits=907=