Oneerlijke staatssteun in buurlanden kost Nederland overslag

In Berichten by robert

De Nederlandse havens lopen overslag mis door oneerlijke staatssteun aan havens in buurlanden Duitsland en België. Dat stelt het onderzoek ‘Level playing field’ dat is opgesteld door de Erasmus Universiteit Rotterdam en Ecorys. Rotterdam zou per jaar 7% meer containers kunnen overslaan indien er sprake is van een gelijk speelveld.

Zeehavens in Duitsland en Vlaanderen ontvangen respectievelijk 1,18 en 1,12 euro aan overheidsbijdragen per overgeslagen ton, terwijl dat in Nederland slechts 0,06 euro per ton bedraagt. Belangrijke delen daarvan gaan naar het bereikbaar houden van de haven zoals het baggeren van vaarwegen en geulen en dat is toegestaan.

Maar als we deze kosten buiten beschouwing laten ontvangen Duitse en Vlaamse zeehavens respectievelijk nog altijd 0,81 en 0,54 euro per overgeslagen ton, terwijl Nederlandse havens helemaal niets ontvangen buiten geld voor baggerwerkzaamheden aan publieke wateren. En dat is oneerlijk, vindt minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen.

Er bestaan op Europees niveau afspraken over dergelijke investeringen, maar de interpretatie tussen de landen onderling verschilt. ‘Regel is dat staatsgeld mag worden besteed aan havendelen die publiek toegankelijk zijn’, zegt haveneconoom Michiel Nijdam van de Erasmus Universiteit Rotterdam die aan het onderzoek heeft meegewerkt. ‘In België en Duitsland worden de havens echter gezien als gebieden die de nationale economie dienen en dus publiek zijn, terwijl in Nederland allen de delen die voor iedereen vrij toegankelijk als publiek worden beschouwd.’

www.rijksoverheid.nl

hits=4626=