Benelux-actieplan 2014 ondertekend in Den Haag

In Berichtenby robert

Hoge vertegenwoordigers van België, Nederland en Luxemburg hebben in Den Haag het Benelux-actieplan voor 2014 goedgekeurd. De drie landen ondertekenden ook een nieuw verdrag rond grensoverschrijdende samenwerking. De plechtigheid vond plaats zonder de drie betrokken buitenlandministers Frans Timmermans (Nederland), Didier Reynders (België) en Jean Asselborn (Luxemburg). Die zaten in Brussel op een spoedvergadering van Europese buitenlandministers over Oekraïne.
Volgens het actieplan wil het Benelux Comité van ministers dit jaar de focus leggen op drie thema’s: grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit, transport en logistiek en fraudepreventie.
Naast het actieplan ondertekenden de drie landen ook een nieuw verdrag over grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking. Dat verdrag vernieuwt en versterkt een bestaand verdrag uit 1986. “Het biedt overheden en publieke instellingen, vooral in de grensstreken, de mogelijkheid om grenzeloos in alle rechtszekerheid samen te werken”, luidt het.
Bedoeling is dat overheden en andere instanties ook op meer terreinen grensoverschrijdend kunnen gaan samenwerken, gaande van cultuur tot gezondheidszorg. Een andere nieuwigheid is dat met Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk kan worden samengewerkt.

hits=3431=