Sociale verzekering Nederbelgen

In Archiefby robert

Ik ben onlangs verhuisd naar België, maar ben in Nederland blijven werken. Ik werk niet in België. Hoe zit het met mijn zorgverzekering na de verhuizing?

Uw zorgverzekering loopt gewoon door. Maar hiermee is zeker niet alles gezegd. Want waar kunt u dan gebruik maken van medische zorg en wie vergoedt de kosten daarvan en hoeveel wordt vergoed? Moet u ook inschrijven bij een ziekenfonds in België? Moet u daar een hospitalisatieverzekering afsluiten?
Omdat u grensarbeider bent, hebt u via Europese regels recht om gebruik te maken van medische zorg in uw woonland België én uw werkland Nederland.

Zorg in Nederland
Indien u gebruik maakt van zorg in Nederland, dan moeten de kosten daarvan door uw zorgverzekeraar worden vergoed. Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten volgens de regels van uw zorgpolis, waarbij u per kalenderjaar de eerste € 150 (en eventueel het door u gekozen extra eigen risico) in elk geval zelf dient te betalen.

Zorg in België
Indien u gebruik maakt van de zorg in België, dan kunnen de kosten daarvan door uw ziekenfonds (mutualiteit) in België worden vergoed. Omdat uw Nederlandse zorgpolis een dekking biedt tegen zorgkosten in het buitenland, mag u de kosten óók declareren bij uw zorgverzekeraar in Nederland.

Terugbetaling door ziekenfonds in België
U moet zich bij een ziekenfonds in België laten inschrijven met het formulier E 106 van uw zorgverzekeraar. U bent het ziekenfonds in België geen premie verschuldigd, maar meestal wel een klein bedrag aan lidmaatschapsgeld. De hoogte varieert van € 40 tot € 90 per jaar. U komt in aanmerking voor een aantal diensten en voordelen. Uw ziekenfonds vergoedt de kosten zoals dat in België gebruikelijk is. Dat betekent bijvoorbeeld dat de eigen bijdrage (remgeld) voor uw rekening is. De zorgkosten in België worden niet verrekend met het eigen risico van uw zorgpolis.
Sommige kosten van ziekenhuiszorg zal een ziekenfonds niet standaard vergoeden. Het gaat bijvoorbeeld om remgeld, vervoerskosten, ereloon van artsen, extra kosten van eenpersoonskamer, kosten van een thuisbevalling. Als u in België een betere dekking tegen de kosten van ziekenhuiszorg wil hebben, dan kunt u een hospitalisatieverzekering afsluiten bij uw ziekenfonds.
Overigens willen veel ziekenfondsen u alleen inschrijven als u een hospitalisatieverzekering afsluit. Eigenlijk mogen ziekenfondsen deze voorwaarde niet stellen. Als u dit niet wilt, u kunt uw ziekenhuiskosten namelijk ook bij uw zorgverzekeraar in Nederland declareren, kunt u zich inschrijven bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (www.hziv.fgov.be).

Terugbetaling door zorgverzekeraar in Nederland
Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten volgens de regels van uw zorgpolis, indien de zorg vergelijkbaar is met zorg uit het pakket van de zorgverzekering. De zorgverzekeraar hoeft nooit méér te vergoeden dan het in Nederland voor de ingeroepen zorg geldende, marktconforme tarief. Als de Belgische zorg duurder is dan dat tarief, dan is het verschil voor uw rekening.

Bij een naturapolis mag de zorgverzekeraar u minder vergoeden dan dit tarief, indien u zorg hebt gehad van een niet-gecontracteerde zorgverlener. De vergoeding mag echter niet zo laag zijn dat daardoor het gebruik van niet-gecontracteerde zorg feitelijk onmogelijk wordt gemaakt.
Uw zorgverzekeraar verrekent de kosten met het verplichte eigen risico en (eventueel) met het door u gekozen extra eigen risico.

Kadertje
U woont in België en heeft een band met Nederland: u werkt in Nederland of u ontvangt een uitkering of pensioen uit Nederland. Hoe zit het met uw sociale verzekering? Waar bouwt u pensioen op? Krijgt u kindertoeslag? Van wie krijgt u een werkloosheidsuitkering? Wie vergoedt de kosten van medische zorg? Voor antwoord op deze vragen kunt u terecht bij Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) van Sociale Verzekeringsbank Breda (0031 76 548 58 40).

hits=2= / id=1592=