NederBelgischMagazine: grensoverschrijdende fiscaliteit (Disclaimer)
---

Artikelreeks Successieplanning Stapsgewijs

Saskia Lust & Eléonore van der Loos, fiscaal advocaten bij Loyens & Loeff Brussel

---

Een wegwijzer voor successieplanning. Een goede planning begint met het inzicht hebben in wie wat van u zal erven, als u geen testament maakt. Bent u akkoord met wat de wetgever in het erfrecht voor uw langstlevende partner en kinderen heeft voorzien, of wilt u dat uw nalatenschap anders vererft ? In dat laatste geval moet u een testament maken. (Zie de verschillende nummers NederBelgischMagazine)

Deel 1. Welk nieuws brengt het nieuwe Belgische erfrecht? (mei 2018)
Deel 2. De recente hervorming van de Vlaamse erfbelasting: een (grote) sprong voorwaarts! (augustus 2018)
Deel 3. Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik voor Nederlandse notaris: belastbaar of niet? (november-december 2018)
Deel 4: Met de nieuwe registratie- en meldverplichtingen naar een vermogenskadaster? (april 2019)

---

Allround notariskantoor met een grensoverschrijdende familie- en erfrechtpraktijk. 4 vestigingen in Zuid Nederland. Naar DKT

---

Meer fiscaal nieuws in de nieuwe uitgave van het NederBelgischMagazine

Zorgvolmacht: de sleutel tot gemoedsrust voor jong & oud.
Met dank aan de zorgvolmacht is het zelfs mogelijk om uw vermogens- en successieplanning verder uitwerking te laten hebben, ook al bent u onbekwaam geworden. Wat gebeurt er als u niets onderneemt? Wat is de inhoud van een zorgvolmacht?

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen eindelijk goedgekeurd: eenvoudiger en meer flexibiliteit!
Alle nieuwe ondernemingen die vanaf 1 mei 2019 opgericht worden, worden meteen onderworpen aan de bepalingen van het WVV. Bestaande ondernemingen en verenigingen moeten tussen 1 januari 2020 en 1 januari 2024 hun statuten aanpassen (terwijl de “dwingende regels” van het WVV met ingang van 1 januari 2020 automatisch op hun van toepassing zullen zijn), maar hebben met ingang vanaf 1 mei 2019 wel al de mogelijkheid om via een “opt-in” meteen ook te kiezen om aan de nieuwe regels onderworpen te worden.

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: nieuwe opportuniteiten voor familiebedrijven.
Deze hervorming opent nieuwe perspectieven voor de overdracht van aandelen in een familiale context. Zo ook voor de bedrijfsleider die aan successieplanning wil doen, maar zelf nog de controle wenst te behouden: bestuur wordt flexibeler, meervoudig stemrecht wordt mogelijk.

Belgische UBO-Register: Frequently Asked Questions eindelijk bijgewerkt.
Indien niemand van een vennootschap kan worden geïdentificeerd als UBO, dan moet het ‘hoger leidinggevend personeel’ aangeduid worden als begunstigde. Daarnaast wordt ook toegelicht wat de impact is van een huwelijk op de beoordeling van de 25%-drempel voor vennootschappen. De FAQ biedt ook een antwoord op de situatie waarbij een vzw, stichting, trust, fiducie of een gelijkaardige juridische constructie meer dan 25% van de aandelen van een vennootschap aanhoudt.

Nieuwe verplichtingen voor de maatschap.
Door de Wet Hervorming Ondernemingsrecht werd de maatschap sedert 1 november 2018 ook een onderneming, wat een aantal aanzienlijke gevolgen met zich meebrengt. Zo is er de hoofdelijke aansprakelijkheid van de maten, de verplichte inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) en de boekhoudplicht. Daarnaast moet ook de maatschap haar uiteindelijke begunstigde(n) inschrijven in het UBO-register.

Conclusie Advocaat-Generaal over liquidatie-uitkering aan inwoner België.
De belastingplichtige in deze zaak is inwoner van België en heeft een 25,5% belang in een in Nederland gevestigde B.V. De B.V. wordt geliquideerd en daarvan ontvangt de belastingplichtige een liquidatie-uitkering. Hoe ziet de Advocaat-Generaal deze zaak en zal de Hoge Raad de de conclusie van de Advocaat-Generaal volgen?

Informeer u tijdig over België - Nederland ontwikkelingen. Vraag een abonnement aan.

---

De Belgium-Holland Desk wil zowel Nederlandse cliënten adviseren inzake Belgische belastingen en Belgische cliënten bijstaan inzake Nederlandse belastingen. KPMG NL

Onze klantenportefeuille bevat zowel multinationals als familiebedrijven. Er is een nauwe samenwerking tussen KPMG in België en KPMG Meijburg & Co in Nederland. KPMG BE

---