NederBelgischMagazine: grensoverschrijdende fiscaliteit (Disclaimer)
---

In de decemberuitgave NederBelgischMagazine

Interview met Geert Hofstede (10 internationale eredoctoraten)
Na de Tweede Wereldoorlog is onderzoek naar landenculturen in de sociale wetenschappen lange tijd taboe geweest. Begrijpelijk, want de retoriek rondom volksaard lag nog vers in het geheugen. Professor Hofstede was degene die het belang van nationale cultuur weer op de onderzoeksagenda heeft gezet en dat meteen zo overtuigend deed, dat niemand er nog omheen kon.
Hofstede over het cultuurverschil tussen België en Nederland: “België is nog steeds een erfenis van het Romeinse rijk, terwijl het grootste deel van Nederland altijd ‘barbaars’ is gebleven. En mede door die erfenis van de Romeinen zie je na al die generaties nog terug in de behoefte van ondergeschikten aan een machtige baas. Het is niet zo dat het verschil voortkomt uit de behoefte van leidinggevenden om de baas te spelen, die machtafstand zit in het hoofd van de ondergeschikten: zij willen iemand die hen zegt wat ze moeten doen. Natuurlijk kent het Belgisch grondgebied ook na de Romeinse tijd een geschiedenis van bezetting en onderdrukking waar het cultuurverschil tussen België en Nederland uit te verklaren valt”.

---

Schenking voor een Nederlandse notaris: belastbaar of niet?

---

Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik voor Nederlandse notaris: belastbaar of niet? Een stand van zaken over omstreden standpunten van de Vlaams Belastingadministratie: schenking van effecten, schenking van deelbewijzen van maatschap, gesplitste aankoop van onroerend goed.
In een mijlpaalarrest van 12 juni 2018 (!) heeft de Raad van State de standpunten van Vlabel vernietigd. Schenkingen van effecten, van deelbewijzen van een maatschap (die geldbeleggingen of effecten houdt), met voorbehoud van vruchtgebruik zijn mogelijk via een buitenlandse notaris. Ook de gelden voor de aankoop van de blote eigendom schenken aan de kinderen voor een Nederlandse notaris is mogelijk.
Maar er moet dan ook met de nodige voorzichtigheid worden omgesprongen bij de familiale vermogensplanning. De Vlaamse decreetgever zou de wetgeving kunnen wijzigen in lijn met de standpunten van Vlabel.

---

Allround notariskantoor met een grensoverschrijdende familie- en erfrechtpraktijk. 4 vestigingen in Zuid Nederland. Naar DKT

---

Meer interviews, berichten en fiscaal nieuws... 

De nieuwe Nederlandse consul-generaal in Antwerpen gaat de komende jaren samenwerking zoeken met onder andere ondernemers. “Er zijn heel wat start-ups, zowel aan Nederlandse als Belgische kant, die elkaar kunnen stimuleren door kennis uit te wisselen. Hoe kunnen Nederland en België deze start-ups ondersteunen?”

Door het stilleggen van 6 van de 7 kernreactoren in België, is er een verhoogd risico op elektriciteitsschaarste voor de komende winter, vooral na nieuwjaar. Stroomonderbrekingen kunnen zich dan voordoen tussen 17 en 20 uur. Ook de mobiele en vaste telefoonnetwerken kunnen dan verstoord zijn. Hoe werkt het afschakelplan en wie zou worden getroffen.

Een spin-off van het Nederlandse ASML kreeg in 2016 de titel van Nationaal Icoon. Ondanks deze erkenning van de Nederlandse overheid verliep de zoektocht naar de financiering binnen Nederland stroef en vond de start-up een oplossing in België. Nederland liet een iconisch bedrijf met gouden toekomst lopen.

Meer fiscaal nieuws: uitvoeringsbesluit taks op effectenrekeningen; holdingvennootschap en de liquidatiereserve, dan toch een geslaagd huwelijk?; in Nederland: ritten naar de golfbaan zijn deels privé ; winst via vaste vertegenwoordiger in Nederland belast in Nederland...

---

De Belgium-Holland Desk wil zowel Nederlandse cliënten adviseren inzake Belgische belastingen en Belgische cliënten bijstaan inzake Nederlandse belastingen. KPMG NL

Onze klantenportefeuille bevat zowel multinationals als familiebedrijven. Er is een nauwe samenwerking tussen KPMG in België en KPMG Meijburg & Co in Nederland. KPMG BE

---